JUDr. Nikola Tudajová

JUDr. Nikola Tudajová

ADVOKÁTSKY KONCIPIENT

V spoločnosti Beňo & partners, advokátska kancelária, s.r.o. pôsobí od roku 2013.

Štúdium práva absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice v roku 2013, kde v tom istom roku absolvovala aj rigoróznu skúšku.

V spoločnosti Beňo & partners, advokátska kancelária pôsobila už počas štúdia na Právnickej fakulte, kedy nadobudla skúsenosti s chodom kancelárie a oboznámila sa s jej právnou agendou. Po skončení štúdia ostala naďalej pracovať v kancelárii ako advokátsky koncipient.