Mgr. Viera Adamkovičová

Mgr. Viera Adamkovičová

ADVOKÁTSKY KONCIPIENT

V spoločnosti Beňo & partners, advokátska kancelária, s.r.o. pôsobí od roku 2017.

Štúdium práva absolvovala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika Košice v roku 2013.

V roku 2013 sa počas absolventskej praxe na Okresnom súde Kežmarok oboznámila so všeobecnou občiansko- právnou agendou.

Ako advokátsky koncipient pôsobí od roku 2014. Počas pôsobenia v advokátskej kancelárii JUDr. Petra Kerecmana, PhD. v Košiciach v roku 2016 sa venovala problematike všeobecnej občiansko- právnej agendy, spotrebiteľského práva, práva obchodných spoločností.

Právne služby poskytuje aj v anglickom a nemeckom jazyku.