Mgr. Lenka Diabelková, LL.M.

Mgr. Lenka Diabelková, LL.M.

ADVOKÁTSKY KONCIPIENT

V spoločnosti Beňo & partners, advokátska kancelária, s.r.o. pôsobí od roku 2014.

Štúdium práva absolvovala na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte v roku 2011 a v roku 2014 sa stala absolventom štúdia práva „LL.M.“ na University of Salford vo Veľkej Británii.

Počas absolventskej praxe v roku 2009 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky ako právny asistent pripravovala podklady pre tvorbu legislatívy, kontrolovala a pripravovala návrhy zákonov a rovnako sa zúčastňovala súdnych pojednávaní súvisiacich s problematikou vnútra Slovenskej republiky. Počas pôsobenia v notárskej kancelárii JUDr. Jaroslava Lišku v Kežmarku v rokoch 2010-2011 nadobudla skúsenosti v oblasti občiansko-právnej agendy, spisovania a vydávania verejných listín.

V roku 2014 absolvovala právnu prax v advokátskej kancelárii Bufete Berenguer Comas, Solicitors, vo Veľkej Británii, kde sa podieľala na príprave právnej dokumentácie pre konkrétnu klientelu, s ktorou konzultovala a riešila príslušnú problematiku. Podieľala sa na zakladaní nových spoločností s obmedzeným ručením. Navštevovala súdne pojednávania.

Právne služby poskytuje aj v anglickom jazyku.