Náš tím

Náš tím

Od roku 2010 kancelária vykonáva advokáciu vo forme
právnickej osoby, kedy jej zakladajúcimi členmi boli
advokát JUDr. Stanislav Beňo a jeho syn advokát
JUDr. Jozef Beňo, PhD. V súčasnosti v rámci zoskupenia
Beňo & partners pracuje deväť právnikov.

KONTAKTUJTE NÁS