Mgr. Drahomíra Beňová Vargovská, LL.B

Mgr. Drahomíra Beňová Vargovská, LL.B

ADVOKÁT

V spoločnosti Beňo & partners, advokátska kancelária, s.r.o. pôsobí od roku 2010.

Štúdium práva absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a rovnako na University of Bedfordshire (Bachelor of Law „LL.B.“) vo Veľkej Británii v roku 2006.
V rokoch 2006- 2007 nadobudla skúsenosti podnikového  právnika počas pôsobenia v spoločnosti Levey & Jung s.r.o. v Prahe, kde sa zaoberala všeobecnou právnou agendou s dôrazom na obchodné právo, pracovné právo, občianske právo a právo obchodných spoločností.

V rokoch 2008 až 2009 pôsobila ako advokátsky koncipient v spoločnosti KŠD Šťovíček, v.o.s., kde mala na starosti agendu pracovného práva, stavebného práva a práva obchodných spoločností.

Právne služby poskytuje aj v anglickom jazyku.