Mgr. Pavol Antoš

Mgr. Pavol Antoš

ADVOKÁT

Advokát od roku 2012

V spoločnosti Beňo & partners, advokátska kancelária, s.r.o. pôsobí od roku 2009.

Štúdium práva absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2002.

Justičnú skúšku absolvoval v roku 2007.

V rokoch 2003 až 2009 pôsobil na Okresnom súde Poprad, kde sa ako vyšší súdny úradník venoval prevažne oblasti občianskeho a trestného práva.

 

Právne služby poskytuje aj v anglickom a v ruskom jazyku.